Στείλτε το κείμενο της αγγελίας σας στο aggeliespress@hotmail.com.

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Ένα σύνολο από "βέλτιστες πρακτικές" και ροές εργασιών


Aγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

με το e-mail αυτό θέλω να σας ενημερώσω ότι έχουμε ήδη αναπτύξει και διαθέτουμε στην αγορά ένα καινούργιο προϊόν, το E-ON HRM που καλύπτει όλα τα workflows στον χώρο της διοίκησης προσωπικού.
Δεν είναι απλώς ένα ''άλλο software'', είναι ένα σύνολο από ''βέλτιστες πρακτικές'' και ροές εργασιών (workflows) βγαλμένες από ανθρώπους που έχουν βιώσει ένα πλήρως ολοκληρωμένο κύκλωμα διοίκησης προσωπικού:

Ενδεικτικές ροές και έντυπα καλύπτουν τους τομείς:
• Ανάλυση επιχειρηματικών αναγκών σε αριθμό και ιδιότητες προσωπικού
• Προσλήψεις (φύλλο αξιολόγησης και ροές συνεντεύξεων, κα.)
• Οργανωτική Ένταξη (οργανόγραμμα, περιγραφές θέσεων, ιδιότητες θέσης και εργαζομένου κα.)
• Επαγγελματική Εκπαίδευση (αιτήσεις, σχολεία, σεμινάρια, αυτοεκπαίδευση, εξοδολόγια)
(σημείωση: το σύστημά μας δεν καλύπτει την περιοχή του e-learning)
• Αξιολόγηση προσωπικού (ροές φύλλων αξιολόγησης - ποιότητας ανά εργαζόμενο)
• Στοχοθεσία σε σχέση με το επιχειρηματικό πλάνο και την οργάνωση της εταιρίας.
• Πρόγραμμα αμοιβών και κινήτρων
• Κινητικότητα προσωπικού (Άδειες, προαγωγές, μεταθέσεις, κλπ)

Ολοένα και περισσότερες εταιρίες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους στο ευρύτερο χώρο της διοίκησης προσωπικού, να τις διαχειρίζονται ηλεκτρονικά και να επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών που...
συναρτούν μία κοινότητα ανθρώπων γύρω από και μέσα στην επιχείρηση. Μία τέτοια ''κοινότητα'' σήμερα περιλαμβάνει όχι μόνο τον στενό κύκλο των υπαλλήλων που εργάζονται μέσα στην εταιρία, αλλά και ένα πλήθος συνεργατών με άλλες ιδιότητες (μερικής απασχόλησης, εποχιακούς, από το σπίτι, σε τρίτους, φοιτητές, συνεργάτες στο εξωτερικό, κλπ). Εμείς στην Ε-ΟΝ ονομάζουμε μία τέτοια κοινότητα “collaborative community'', δηλαδή ''κοινότητα συνεργαζομένων μελών''. Ο στόχος ενός σύγχρονου HR είναι να διεξάγει τις σχετικές εργασίες με το ελάχιστον δυνατόν κόστος, χωρίς λάθη και να παρακολουθεί με ζωντανά reports τους Κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών επιπέδων, τμημάτων και επιμέρους στόχων που εκάστοτε τίθενται από την Διοίκηση. Η Ε-ΟΝ θεωρεί ότι υπηρετεί απόλυτα αυτόν τον στόχο.
Δεν έχουμε ακόμη ξεπεράσει τα έντονα και πολλά εσωτερικά ''χαρτοβασίλεια'' που παρατηρούνται σε πολλές διαδικασίες προσωπικού, ούτε το EXCEL ως βασικό εργαλείο reporting! Τα βιογραφικά συνήθως φυλάσσονται σε στοίβες μέσα σε συρτάρια και κυκλοφορούν σε φωτοτυπίες από το ένα τμήμα στο άλλο. Τα φύλλα ποιότητας ακολουθούν τον ίδιο δρόμο ή συχνά χάνονται στον δρόμο μεταξύ ενδιαφερομένων και τμήματος προσωπικού. Οι αιτήσεις κάθε είδους είναι χάρτινες και διακινούνται με το εσωτερικό ταχυδρομείο, πολλές φορές κάνοντας μέρες να φτάσουν από ένα απόμακρο σημείο της εταιρίας στο κεντρικό γραφείο προσωπικού. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στον ατομικό τους φάκελο με αποτέλεσμα να κάνουν ερωτήσεις με τηλέφωνα και e-mail προς το γραφείο προσωπικού για το παραμικρό, όπως λ.χ. πόσο είναι το υπόλοιπο αδείας μου για το 2010;''. Φυσικά ούτε λόγος δεν μπορεί να γίνεται για οργανωμένη και τεκμηριωμένη πολιτική σταδιοδρομίας, ανάλυση αναγκών σε αριθμό και ιδιότητες προσωπικού, πολύ δε περισσότερο στην σύνδεση όλων αυτών με το business plan της εταιρίας.
Όλα αυτές τις ανεπάρκειες οργάνωσης έρχεται να εξαλείψει η λύση E-ON HRM. Δεν είναι απλώς ένα ''άλλο software'', είναι ένα σύνολο από ''βέλτιστες πρακτικές'' και ροές εργασιών (workflows) βγαλμένες από ανθρώπους που έχουν βιώσει ένα πλήρως ολοκληρωμένο κύκλωμα διοίκησης προσωπικού:
Bottom-up: Απαντώντας στην κρίσιμη αναλυτική κεντρική ερώτηση: ''τι στόχους μπορώ να πετύχω με το δεδομένο ανθρώπινο δυναμικό που έχω…''
Top-down: Απαντώντας στην κρίσιμη συγκεντρωτική ερώτηση: ''τι χρειάζομαι σε αριθμό και ιδιότητες προσωπικού για να πετύχω τους επιχειρηματικούς στόχους που θέλω να θέσω σε μία δεδομένη στιγμή ή σε μία δεδομένη χρονική περίοδο''
Λίγα συστήματα, και μάλιστα πανάκριβα, μπορούν να ισχυριστούν ότι το πετυχαίνουν αυτό. Τα περισσότερα συστήματα HRMS της αγοράς σταματάνε και διακόπτονται σε διάφορα σημεία. Μπορεί για παράδειγμα να έχουν κάποιο ηλεκτρονικό φύλλο ποιότητας – αξιολόγησης αλλά δεν το συνδέουν με την πολιτική μισθών, ή με την επαγγελματική εκπαίδευση. Ή μπορεί να παρέχουν περιγραφές θέσεων εργασίας στο οργανόγραμμα, αλλά δεν απαντούν στο ερώτημα ''τι χρειάζεται να αλλάξει στη οργάνωση προκειμένου να πετύχουμε τους ΧΨΖ επιχειρησιακούς στόχους και ποιος πρέπει να αναλάβει να τους πετύχει''. Τέτοια ερωτήματα μπορεί να τεθούν πολλά, στο όλο φάσμα των αναγκών διοίκησης και διαχείρισης του ανθρωπίνου κεφαλαίου μιάς εταιρίας.
Η Ε-ΟΝ ισχυρίζεται ότι έχει καλύψει όλο το εύρος των ζητημάτων που μπορεί να τεθούν ανά πάσα στιγμή, τόσο στον HR Manager όσο και στην ανωτάτη διοίκηση κάθε εταιρίας και οργανισμού. Η κάλυψη αυτή γίνεται είτε με έτοιμα workflows, είτε με reports, είτε με best practices που ενσωματώνονται παραμετρικά στο σύστημα. Φυσικά η Ε-ΟΝ "ακούει" και τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη.
Θεωρούμε ότι στην παρούσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, η σωστά ενημερωμένη και τεκμηριωμένη "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού" μπορεί να κάνει την διαφορά υψηλού επιπέδου, τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους εργαζομένους σε αυτήν.
Ο στόχος της εταιρίας μας είναι να σας δώσουμε εργαλεία να αντιμετωπίσετε τα πρωτόγνωρα και δύσκολα ερωτήματα της κρίσης που βιώνουμε.
Σας προτείνουμε να σας κάνουμε μία ενημερωτική επίδειξη στα γραφεία σας ώστε να δείτε αναλυτικά τις προσφερόμενες δυνατότητες του νέου συστήματος, το οποίο λειτουργεί από το internet με συνδρομή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες εγκαταστάσεις σε servers ή άλλες δαπάνες ή επενδύσεις.

Σας ευχαριστώ
Κώστας Λουρόπουλος (costas@e-on.gr )
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε τη δική σας αγγελία στο aggeliespress@hotmail.com